პიარ მენეჯერის ვაკანსია

კომპანია აცხადებს ვაკანსიას პიარ მენეჯერის პოზიციაზე ქალაქებსა და რეგიონებში, რომლებიც იზრუნებენ კომპანიის და კომპანიაში არსებული ბიზნეს პარტნიორების (ვენდორების) საქმიანობის, ბრენდის, სახელის, ლოგოს, პროდუქციის, მომსახურეობების ხარისხიან, …

გაყიდვების მენეჯერის ვაკანსია

გაყიდვების მენეჯერი კომპანია აცხადებს ვაკანსიას გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე ქალაქებსა და რეგიონებში, რომლებიც იზრუნებენ კომპანიის და კომპანიაში არსებული ბიზნეს პარტნიორების (ვენდორების) პროდუქციის / მომსახურეობების ხარისხიან, დროულ …

ქოლ ცენტრის ოპერატორი

კომპანია აცხადებს ვაკანსიას ქოლ ცენტრის ოპერატორის პოზიციაზე ქალაქებსა და რეგიონებში, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიას, კომპანიაში არსებულ ბიზნეს პარტნიორებს, თანამშრომლებს და  მომხმარებლებს შორის კომუნიკაციას, ინფორმაციის მიღება – …