კურიერის ვაკანსია

კომპანია  აცხადებს ვაკანსიას კურიერის პოზიციაზე ქალაქებსა და რეგიონებში,  რომელსაც ევალება კომპანიის და კომპანიაში არსებული ბიზნეს პარტნიორების (ვენდორების) ამანათის / პროდუქტის ადრესატისათვის მიწოდება, მთელი საქართველოს მაშტაბით. …

ქოლ ცენტრის ოპერატორი

კომპანია აცხადებს ვაკანსიას ქოლ ცენტრის ოპერატორის პოზიციაზე ქალაქებსა და რეგიონებში, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიას, კომპანიაში არსებულ ბიზნეს პარტნიორებს, თანამშრომლებს და  მომხმარებლებს შორის კომუნიკაციას, ინფორმაციის მიღება – …